24.08.2016

Przedstawiamy publikacje wydane po I Ogólnopolskiej Konferencji Innowacyjni Naukowcy:

 

26.07.2016 Nowy wzór formularza rejestracyjnego

W zakładce zgłoszenia zamieściliśmy nowy wzór formularza rejestracyjnego. Jest to wzór obowiązujący podczas II edycji Innowacyjnych Naukowców, w związku z czym prosimy, aby nie korzystać ze wzoru poprzedniego.

Prosimy zwrócić uwagę, że dodano drugą stronę formularza, na której znajduje się wzór formatowania abstraktów do materiałów konferencyjnych. Jednocześnie informujemy, że formularze bez wypełnionej drugiej strony (bez abstraktu) będą odrzucane*.

*dotyczy uczestników zgłaszających chęć wygłoszenia referatu lub prezentacji posteru

 

7.07.2016

 

II EDYCJA

Szanowni Państwo z radością informujemy, że 28 października 2016 r.* odbędzie się druga edycja konferencji Innowacyjni Naukowcy.

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej i zapisania się do newslettera. Dzięki temu będą Państwo dostawać najświeższe informacje i relację z przygotować do konferencji.

 

*termin konferencji został przesunięty celem zapewnienia uczestnikom więcej czasu na napisanie prac do publikacji oraz zaplanowanie przyjazdu, nie będzie on podlegał dalszym zmianom

 

30.06.2016

Planowana jest następna edycja konferencji, zainteresowanych informacją prosimy o wpisanie się do newslettera.

27.06.2016

Dzięki uprzejmości Pana dr inż. Jarosława Dąbrowskiego na stronie internetowej Instytutu Budownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ukazała się notatka dotycząca I Ogólnopolskiej Konferencji Innowacyjni Naukowcy. Zapraszamy do zapoznania się z wpisem na stronie http://ib.up.wroc.pl/.

 

23.06.2016

Rozpoczynamy wydawanie zaświadczeń o przyjęciu prac do wydania, termin zakończenia rozsyłania 28.06.2016.

 

22.06.2016

Jesteśmy po recenzji przesłanych prac. Ze względu na ilość przesłanych prac przygotowujemy dwie monografie wieloautorskie dotyczące innowacji.

 

3.06.2016

PODSUMOWANIE I OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI INNOWACYJNI NAUKOWCY

30 maja we Wrocławiu odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Innowacyjni Naukowcy, której organizatorem był Klaster Badań i Rozwoju oraz Innowacji. Konferencje otworzył Koordynator Klastra B+R&I dr inż. Jacek Doskocz oraz Zastępca Koordynatora dr inż. Piotr Kardasz.

W konferencji wzięło udział prawie 60 osób, ściśle związanych ze światem nauki i biznesu. Obecni byli przedstawiciele uczelni wyższych, m.in.: Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Instytutu Elektrotechniki OTiME w Warszawie, Politechniki Lubelskiej, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Instytutu Metali Nieżelaznych w Poznaniu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz przemysłu- PCC MCAA Sp. z o.o. z Brzegu Dolnego. 21 uczestników prezentowało referaty z wynikami swoich badań i pomysłami na dalsze kierunki rozwoju. Kilkanaście osób przedstawiło je w formie posterów. Konferencja składała się z czterech paneli, w czasie których poruszane były m.in. zagadnienia z obszaru chemii, medycyny, gospodarki energetycznej czy marketingu.

Konferencja zakończyła się sukcesem. Aktywny udział uczestników dowodzi, że polska nauka i gospodarka wspólnie chcą dążyć do efektownego rozwoju, poprzez wprowadzania innowacji w obszarach swoich działalności. 

 

 

Dziękujemy wszystkich uczestnikom za obecność i aktywny udział w dyskusji!

 

1.06.2016 Podsumowanie konkursu

W trakcie I Ogólnopolskiej Konferencji Innowacyjni Naukowcy odbył się wcześniej zapowiadany przez organizatorów konkurs. Uczestnicy konferencji mogli wygrać w trzech kategoriach. Pierwsza kategoria to „Nagroda Uczestników Konferencji Innowacyjni Naukowcy”, druga to Innowacyjne badania, a trzecia Innowacyjny Naukowiec. W pierwszej kategorii o zwycięstwie referatu lub posteru decydowali uczestnicy, którzy w czasie trwania konferencji dostali anonimowe karty głosowania. Każdy uczestnik mógł oddać trzy głosy.

Podliczenie głosów uczestników konferencji wskazało laureatkę konkursu - Panią Paulinę Szczepaniak – która otrzymała nagrody w postaci tabletu marki Lenovo, ufundowanego przez Dolnośląski Akcelerator Technologii i Innowacji oraz udziału w szkoleniu Transfer Technologii i Innowacji ufundowanego przez MARIFA Zarządzanie Własnością Intelektualną.

W pozostałych dwóch kategoriach głosowało Jury powołane przez organizatorów, patronów i rady. W obu kategoriach autorzy zwycięskiego referatu oraz posteru wygrywali zestaw kosmetyków innowacyjnej firmy Nanolaboratory Nantes oraz udział w szkoleniu Transfer Technologii i Innowacji.

Wyłonionymi laureatami byli:

- w kategorii "Innowacyjne Badania" - Pani Marta Czarnecka, Pan Jarosław Dąbrowski, Pani Kamila Kołodziejczyk, Pan Jan Lorkowski;

- w kategorii "Innowacyjny Naukowiec" - Pani Katarzyna Janczak, Pan Mariusz Jasiński, Pani Anna Jenczak, Pani Karolina Karbownik, Pani Wiesława Łada i Pani Danuta Wawszczak, Pani Izabela Małecka.

 

PRZEJDŹ DO ARCHIWUM WIADOMOŚCI z MAJA >>>