26.07.2016

rozpoczęcie naboru zgłoszeń

14.10.2016

ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń oraz abstraktów wystąpień uczestników

17.10.201 komunikat z informacją o ilości pozostałych, dostępnych miejsc na konferencji oraz podający datę zakończenia naboru uzupełniającego
25.10.2016

komunikat z agendą i listą prelegentów

28.10.2016

II Ogólnopolska Konferencja Innowacyjni Naukowcy

4.11.2016

zamieszczenie komunikatu podsumowującego

10.11.2016

ostateczny termin nadsyłania artykułów uczestników do monografii wydawanej po konferencji

listopad/grudzień 2016

wydanie publikacji pokonferencyjnej najpierw w wersji elektronicznej, następnie w papierowej