..28 października 2016.

............Wrocław............

 

formularz rejestracyjny

 

Cykl Ogólnopolskich Konferencji Innowacyjni Naukowcy kierowany jest przede wszystkim do doktorantów. Celem cyklu jest zwrócenie uwagi na znaczenie innowacji oraz umożliwienie poszukiwania nowych rozwiązań we wszystkich dziedzinach nauki.

Klaster Badań i Rozwoju oraz Innowacji organizując cykl Ogólnopolskich Konferencji Innowacyjni Naukowcy pragnie umożliwić doktorantom podzielenie się swoimi wynikami badań oraz nawiązanie kontaktów, które zaowocuje nowymi pomysłami. Ponadto uczestnikom zapewniona jest możliwość publikacji swoich prac w monografii pokonferencyjnej.