Cykl Ogólnopolskich Konferencji Innowacyjni Naukowcy kierowany jest przede wszystkim do doktorantów. Celem cyklu jest zwrócenie uwagi na znaczenie innowacji oraz umożliwienie poszukiwania nowych rozwiązań we wszystkich dziedzinach nauki.

Klaster Badań i Rozwoju oraz Innowacji organizując cykl Ogólnopolskich Konferencji Innowacyjni Naukowcy pragnie umożliwić doktorantom podzielenie się swoimi wynikami badań oraz nawiązanie kontaktów, które zaowocuje nowymi pomysłami. Ponadto uczestnikom zapewniona jest możliwość publikacji swoich prac.

Obecnie podejście innowacyjne jest szeroko promowane oraz wspierane. Najbardziej znane osoby wypowiadały się na temat innowacji w następujący sposób:

 

Karol Adamiecki (twórca polskiej szkoły zarządzania):

Istnieje zasadnicze prawo ekonomii, prawo najmniejszego wysiłku, którym kieruje się cała przyroda,

każda istota żyjąca, dążąca do osiągnięcia największego wyniku, przy najmniejszym nakładzie sił i środków.

Prawo to obowiązuje również człowieka i jest główną wytyczną wszystkich nauk technicznych.

 

Steve Jobs:

Ci, którzy są wystarczająco szaleni, by myśleć,

że są w stanie zmienić świat, są tymi, którzy go zmieniają.

 

Henry Ford:

Firmy, które rosną dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą.

Ale kiedy firma przestaje być twórcza, kiedy uważa, że osiągnęła

doskonałość i teraz musi tylko produkować - już po niej.

 

Albert Einstein:

Wyobraźnia jest o wiele ważniejsza niż wiedza.

 

Wierzymy, że cykl Ogólnopolskich Konferencji Innowacyjni Naukowcy przyczyni się znacząco do wsparcia wymiany wiedzy oraz inicjowania interdyscyplinarnych badań i przedsięwzięć.