Termin i miejsce konferencji:

- 28.10.2016, godz. 10:00,

- Wrocław, ul. Legnicka 65 (siedziba Fundacji, blisko centrum, bezpośredni dojazd od dworca i od autostrady,  ilość miejsc parkingowych bezpośrednio przy Centrum Sektor 3 - 40 oraz na sąsiednich parkingach ok. 120).

 

Główne cele konferencji:

- prezentacja i omówienie prac Innowacyjnych Naukowców,

- umożliwienie przedstawienia prezentacji przygotowanych przez uczestników,

- publikacja artykułów zawierających streszczenia i podsumowania wydarzeń z konferencji,

- integracja międzydyscyplinarna i międzyśrodowiskowa,

- inicjacja tworzenia nowych kontaktów między uczestnikami oraz wspieranie ich współpracy.

 

Adresaci konferencji:

Adresatami konferencji są głównie naukowcy, szczególnie młodzi badacze oraz doktoranci, zainteresowani tworzeniem nowych, nietypowych rozwiązań, a także różnego rodzaju badaniami. Poza doktorantami dopuszcza się uczestnictwo magistrantów, przygotowujących się na studia doktoranckie oraz pozostałych studentów zainteresowanych innowacyjnymi rozwiązaniami.

 

Terminarz:

26.07.2016 - rozpoczęcie naboru zgłoszeń

14.10.2016 – ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń oraz abstraktów wystąpień uczestników

17.10.2016 – komunikat z informacją o ilości pozostałych, dostępnych miejsc na konferencji oraz podający datę zakończenia naboru uzupełniającego

25.10.2016 - komunikat z agendą i listą prelegentów

28.10.2016 – II Ogólnopolska Konferencja Innowacyjni Naukowcy

4.11.2016 – zamieszczenie komunikatu podsumowującego

10.11.2016 - ostateczny termin nadsyłania artykułów uczestników do monografii wydawanej po konferencji

listopad/grudzień 2016 – wydanie publikacji pokonferencyjnej najpierw w wersji elektronicznej, następnie w papierowej

 

Koszty:

Uwaga! Członkostwo w klubie Innowacyjni Naukowcy uprawnia do 10% zniżki, w tabeli poniżej podano odpowiednie koszty uczestnictwa!

Koszt uczestnictwa [PLN] Koszt uczestnictwa dla członków klubu Innowacyjni Naukowcy [PLN] Opis
334 300 Uczestnictwo pełne obejmujące: prezentację referatu lub posteru, możliwość publikacji artykułu w monografii po konferencji, otrzymanie certyfikatu uczestnictwa z afiliacją oraz tytułem wstąpienia
167 150 Cena dodatkowego referatu lub posteru przy pełnym uczestnictwie (maksymalnie 2 wystąpienia)
167 150 Uczestnictwo niepełne obejmujące otrzymanie imiennego certyfikatu uczestnictwa
56 50 Koszt dodatkowej kopii książki-publikacji pokonferencyjnej

 

Zarówno uczestnictwo pełne, jak i niepełne obejmują: obiad, przerwę kawową (przekąski i napoje), materiały konferencyjne, w tym wydrukowaną książkę abstraktów.

 

 

Wydanie:

- Materiały konferencyjne: Innowacyjni Naukowcy – Materiały konferencyjne. Październik 2016.

- Artykuły w monografii: Innowacje w Polskiej Nauce – przegląd aktualnej tematyki badawczej. Październik 2016.

Wzory formatowania prac do pobrania znajdują się w zakładce Wydawnictwo.

 

Wszystkie publikacje wydawane w ramach konferencji będą posiadały numer ISBN !!!

 

Warunki prezentacji:

Referat:

Przygotowywane referaty nie powinny być dłuższe niż 10 min. Organizator udostępni podczas konferencji komputer z rzutnikiem, jeśli uczestnik przygotuje materiały pomocnicze do prezentacji w formie elektronicznej.

Poster:

Poster powinien mieć format A0 lub B0 w pionie (w przypadku trudności dopuszczamy również format A1 lub B1), jednak prosimy o wcześniejszą informację z ewentualnym uzasadnieniem wyboru rozmiaru plakatu.

Uwaga! Nie ma potrzeby przesyłania nam materiałów do referatów i posterów przed konferencją! Uczestnicy powinni przygotowane materiały oraz postery przynieść ze sobą w dniu konferencji.

 

Komitet Organizacyjny:

dr inż. Jacek Doskocz

dr inż. Piotr Kardasz 

inż. Magdalena Tomaszewska (sekretarz konferencji)

 

Rada Naukowa:

dr inż. Aleksandra Szafrańska

dr Aneta Sokół

dr inż. Anna Kozik

dr Anna Mempel-Śnieżyk

dr Beata Lewczuk

dr Katarzyna Witczyńska

dr Paulina Mayer

dr inż. Adam Jabłoński

dr Jacek Kujawski

dr inż. Łukasz Szałata

dr inż. Marek Doskocz

dr hab. inż. Marek Jabłoński

dr inż. Tomasz Janiczek

dr inż. Grzegorz Przybyła

mgr inż. Paweł Iljaszewicz

mgr inż. Kamil Lubikowski

dr inż. Hubert Zarzycki

dr inż. Krzysztof Szczurowski

dr inż. Marcin Jasiński

dr Benedykt Bryłka

 

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji powinny wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie www.innowacyjninaukowcy.pl, w zakładce Zgłoszenia i przesłać na adres podany w formularzu.

 

Zgłoszenia