Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem

cyklu Ogólnopolskich Konferencji Innowacyjni Naukowcy:

regulamin.pdf

 

 

Najczęściej zadawane pytania oraz nasze odpowiedzi:

Jakiej tematyki dotyczy konferencja?

- Konferencja dotyczy innowacyjnych rozwiązań we wszystkich dziedzinach nauki, dlatego zapraszamy do udziału każdego zainteresowanego doktoranta.

Czy można zgłosić więcej niż jeden artykuł do zamieszczenia w publikacji tworzonej po konferencji?

- Tak, pod warunkiem, że nie są to artykuły komplementarne i ich przedmiotem są różne badania,

Czy przewidziane są kolejne edycje konferencji w przyszłych latach?

- Tak, przewidujemy powtórzenie tego wydarzenia w latach następnych.

Czy można dokonać wpłaty za uczestnictwo w dniu konferencji?

- Tak, ale tylko drogą elektroniczną. Dodatkowo zalecamy wydrukowanie potwierdzenia przelewu. Przypominamy jednak, że wpłaty należy dokonać nie później niż w ciągu 14 dni od daty przesłania nam wypełnionego formularza rejestracyjnego.

Czy otrzymam fakturę za opłacenie konferencji?

- Tak, faktura będzie wystawiona zaraz po zaksięgowaniu wpłaty na konto. Pobieramy opłaty tylko przez konto bankowe!

Czy można uczestniczyć w konferencji i nie wygłaszać prezentacji lub wystawiać posteru?

- Tak, uczestnik decyduje o formie aktywności. Każdy dostaje zaświadczenie o uczestnictwie w konferencji i jego formie.

Czy nadsyłane prace do publikacji w monografiach mogą być w języku angielskim?

- Tak, dopuszczamy zamieszczenie w monografiach prac w języku angielskim jeśli takie zostaną nadesłane przez uczestników.

Czy jako student mogę wziąć udział w konferencji?

- Do udziału w konferencji zapraszani są przede wszystkim doktoranci, jednak spotkaliśmy się z dużym zainteresowaniem ze strony studentów. Rozumiejąc potrzebę rozwoju oraz chęć poszerzenia swojej wiedzy informujemy, że również studenci będą bardzo mile widziani podczas kolejnych edycji konferencji Innowacyjni Naukowcy.